Cilësi e lartë e shërbimeve në çdo
vend dhe çdo kohë!

Transport i betonit, shpejtë dhe sigurt

Po ashtu në Zvicër kemi filluar edhe shërbimin e transportit të betoniit me makineri moderne. Shpejtësia dhe efikasiteti ynë na karakterizon dhe na bën që të jemi ndër më të mirët

  • Posedojmë 10 kamiona transportues
  • Me 4 dhe 5 akse me kapacitet prej 7.5 deri 10 kubik 

Të gjithë kamionat janë modern duke mundësuar kështu efikasitet dhe saktësi në distribuimin e betonit sipas kërkesës së klientelës 

Fotografi nga shërbimi ynë i transportit të betonit

Linja me autobus

Eksperiencë dhe traditë shumë vjeçare në transportin e udhëtarëve nga Kosova drejt Zvicrës dhe anasjelltas

Shiko më shumë 

Transport betoni

Bëjmë transportin e betonit me mikser
modern me kapacitete të mëdha. Stafi ynë
është i specializuar në këtë fushë

Shiko më shumë